Grundskolen

Grundskolen kan søges af alle og kræver ingen faglige forudsætninger – kun interesse for kunst. Vi starter roligt, men når hurtigt et interessant niveau.

Undervisningen foregår i moduler af 1 – 3 ugers varighed under tre, brede overskrifter: Tegning, maleri, skulptur. Overskrifterne er elastiske og kan strækkes så vidt og bredt, som eleverne ønsker og magter.
Udgangspunktet tages i lærernes interesser indenfor kunsten og for, hvad der foregår i samtiden og verden generelt. Undervejs viser lærerne eksempler på kunst, som er relevante for undervisningen – eller som ”man” bare bør kende til.

Undervisningen er sammensat af øvelser, eksperimenter, undersøgelser, projekter. I starten lægges hovedvægten på øvelser, undersøgelse af materialer m.v., men efterhånden udvikler eleverne selv egne projekter.

Sprog! Vi skal tale meget – bruge ordene til at bygge en fællessprog om kunsten, så vi kan diskutere både egne og andres værker, give hinanden kritik og gode råd, respons.

Instagram Image