Tilmelding til Aarhus Kunstskole

Når du er optaget og selv har bekræftet optagelse, er tilmeldingen bindende, og du skal betale hele beløbet - også selvom du vælger at stoppe, før kurset slutter.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive den endelige tilmelding efter optagelsessamtalen.

Optagelse på skolen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af din baggrund og interesse. Du vil blive indkaldt til en uddybende samtale.

Der er nu lukket for tilmeldinger til efteråret 2024 på Aarhus Kunstskole. Der er stadig enkelte pladser ledige på Fotografisk Skole til efteråret 2024. Læs mere her: Fotografisk Skole eller ring på 8619 6822.

Semester:


Linie:


Fulde navn:


CPR-nummer (10 cifre):


Gade/vej og husnummer:


Postnummer:


By:


Mobilnummer (uden mellemrum):


E-mail:


Gentag e-mail:


Ved forløbets start lever du af:

Hvis du har valgt "Andet", så beskriv det her:

Uddannelsesbaggrund: *)

Hvis du har valgt "Anden", så beskriv den her:

Har du påbegyndt en uddannelse, f.eks. en ungdoms- eller videregående uddannelse, men afbrudt den inden færdiggørelse? *)


Hvis ja, så beskriv den her:

Hvad har du lavet det sidste halve år? *)

Hvis du har valgt "Andet", så beskriv det her (rejse, højskole, ??):

Hvad forventer du, at du skal igang med efter daghøjskoleopholdet? *)
Beskriv evt. uddannelse, arbejde eller "andet":

Skriv om din hensigt med at søge ind på skolen: *)


*) Dette felt er ikke obligatorisk.
Jf. Byhøjskolens Personadatapolitik, kapitel 3, er det frivilligt, om du vil udfylde dette felt.

Instagram Image